DỊCH VỤ DIỆT CHUỘT SINH HỌC TẠI  KHÁNH  HÒA

Công ty TNHH Diệt Mối Khử Trùng Miền Trung

Địa chỉ: 17 Trần Khánh  Dư, Phường Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa.

Điện thoại: 02583517057 - 0903272787 

Các phương pháp diệt chuột hiện tại công ty đang triển khai:

- Diệt chuột bằng bẫy lồng, kẹt.

- Diệt chuột bằng bẫy keo

- Diệt chuột bằng bã sinh học.

Đặt biệt công ty chúng tôi có cung cấp gói diệt chuột đền hàng theo yêu cầu, rất mong được phục vụ Quý khách hàng.

 
Tư vấn ngay